V říjnu dojde ke změnám v segmentu hypoték. Banky budou mít zakázáno dávat hypotéky, které by se vztahovaly k 100% hodnotě nemovitosti. Bude stanoven maximální limity na hranici 95% a tento limit bude platný od října a poté od dubna 2017 dojde k dalšímu snížení a to na 90% z hodnoty nemovitosti. O něco více informací Vám poskytneme v následujícím odstavci.
cnb-hypoteka
S ohledem na Zprávu o finanční stabilitě jsou právě rizikem pro finanční stabilitu veškeré uvolněné standardy a to hlavně na poli úvěrů. ČNB se vyjádřila, že nízká kombinace úrokových sazeb a dostupnost úvěrů pro bydlení je spouštěčem pro nevhodný růst cen nemovitostí (rezidenčních) až nad úroveň, která odpovídá výsledku fundamentálních faktorů. ČNB nehodnotí situaci na trhu úvěrů pro bydlení a nemovitostí jako akutní, ale přesto považuje nastolené standardy za velice uvolněné a u mnoha poskytovatelů půjček vidí vysoké rizika.

ČNB dala na vědomí o svých snahách, zakotvit pravomoci v rámci všech zákonů tak, aby odpovídaly doporučení EU. Její snaha směřuje k možnosti stanovovat rizikové parametry pro bydlení. Okamžitá půjčka do domu nepřipadá vůbec úvahu, naprosto by neprošla přísnými parametry. ČNB tlačí již od června některé bankovní instituce, aby neposkytovaly 100% hypotéky příliš lehce a doporučila, aby se neposkytovaly úvěry na dobu delší než 30 let. Banky se ovšem vyhrazují, že 100% hypotéky vytvářejí jen mizivé procento, které nakonec činí méně než 5% všech klientů. Češi jsou navíc velice disciplinovaní co se týče splátek úvěrů na bydlení a nemovitosti. Pouhých 1.5% má problémy se splátkami.