Pojištění

Co nám hrozí?

Čerpáme-li úvěry, přijímáme na sebe závazek, že půjčené peníze také vrátíme. Dokonce se zavazujeme, že vrátíme více, než kolik jsme si půjčili.
Když si např. vezmeme hypoteční úvěr ve výši 1 mil. Kč, zavazujeme se, že tento milion korun vyděláme a vrátíme ho bance.
To, že peníze vrátíme stojí na předpokladu, že se “nic mimořádného nestane”. Že budeme chodit do práce, že budeme vydělávat a že nám zbyde dost peněz na to, abychom mohli půjčku splatit.

Co nás může ohrozit?

Můžeme přijít o příjem, na kterém je závislé splácení úvěru. Můžeme

  • přijít o práci
  • být dlouhodobě nemocní
  • být trvale invalidní nebo
  • může zemřít hlavní živitel rodiny.

Také můžeme přijít o důležitý majetek, který nutně potřebujeme (třeba střechu nad hlavou). Můžeme také někomu způsobit škodu, kterou budeme muset uhradit a budeme tak mít víc závazků, než kolik dokážeme zvládnout.

Rizikům můžeme čelit dvěma způsoby:
1. komerčním pojištěním nebo
2. vytvořením vlastních finančních rezerv.

Komerční pojištění použijeme v případě, že nejsme schopni vytvořit dostatečně velké vlastní rezervy. Např. budeme muset sjednat pojištění nemovistosti. V případě její ztráty bychom nedokázali tuto škodu pokrýt z vlastních zdrojů.

Naopak vlastní rezervy budeme používat v případě, že daná pojistná událost nejde pojistit (nebo jenom obtížně). Také je vhodné nevyužívat komerční pojištění, ale vytvořit si vlastní rezervy v případě malých škod. Např. je možné sjednat si k pojištění nemovitosti (automobilu) spoluúčast. Ta s sebou nese nižší pojistné, ale část rizika tak bereme na sebe.

Podcenění všech rizik, která nám hrozí by mohlo mít za následek naši finanční katastrofu. Mohli bychom se dostat do situace, kdy bychom měli závazky a neměli prostředky k tomu, abychom je splatili.

Pojišťování se není třeba u těch úvěrů, které jsou nízké. Máme-li např. kontokorentní úvěr ve výši 30000 Kč, ale přitom máme portfolio cenných papírů v hodnotě 200 000 Kč, není třeba si lámat hlavu s pojistkami. I kdyby se stalo cokoli, měli bychom z čeho úvěr splácet.